הפלות

עובר

סוגי הפלות חוקיות בישראל

לא פעם, נשים ובחורות צעירות נקלעות לסיטואציה בה הפלה היא רצויה או אפילו הכרחית. יש באפשרותך המלאה להחליט על עתיד